Bra mix som gör det extra lönsamt

  • Stöd från staten med 20% solcellsbidrag på hela investeringen
  • Du kan sälja din överskottsel till ditt EL bolag för spotpris + upp till 50 öre/kWh
  • 60 öre/ kWh skattereduktion för överproduktion, max 18 000 kr per år
  • Du får betalt för dina El Certifikat och Nätnytta 
  • Stigande elpriser i framtiden
  • Priset på solcellspanelerna har sjunkit med 84% senaste 10 åren