09 September 2019

Investeringstödet

FORTSATT INVESTERINGSSTÖD FÖR SOLCELLER 2019 OCH 2020.

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att medlen till investeringsstöd för 2019 ökas med 500 miljoner kr till totalt 1,2 miljarder kr. Dessutom föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2020 en ökning med 300 miljoner kr till totalt 835 miljoner kr. Kalkylen för solceller ser väldig bra ut även utan investeringsstöd. Men ökningen i investeringsstödet är givetvis goda nyheter för alla som planerar att investera in en solcellsanläggning och sänka sina elkostnader och samtidigt vara en aktiv del i Sveriges omställning till att bli “Världens första fossilfria välfärdsland”.