Pågående större projekt

  1. Markanläggning hos 3C production på 366 KW (anläggningen på bilden)
  2. Sandslätt bostadsföreningen med 8 byggnader på 246 KW.
  3. En större industribedrift i Jönköping Län på 513 KW.
  4. Huscentrum i Falkenberg på 240 KW.
  5. Clean Part i Hallands Län på 93 KW.
  6. Hallonsten bostadsförening 58 KW.

Vi tackar våra kunder för deras förtroende och särskilt Johan på 3C production som är en enorm inspirationskällan kring solenergi, smart företagande och miljötänk.
bilden visar 3C anläggning som kommer driftsättas i maj månad.