01 September 2019

Marknadens bästa garantier

Kopernicus GULD bygger på marknadsledande solcellspaneler från tyska Solarwatt. Du får en garanterat hög elproduktion med rätt solcellsanläggning på ditt tak i över 30 år. Du får även marknadens bästa och mest generösa garantier. Solarwatt är världsledande på den unika Glas – Glas tekniken. SOLARWATT glas/glas-moduler har en längre livslängd, ett högre elproduktion samt betydligt lägre degradering än en vanlig glas/folie-modul med tre gånger så lång produktgaranti och 35% mer omfattande effektgaranti än en traditionell solcellsmodul. 

 • 5 års Produktionsgaranti
  Att solcellsanläggning producerar minst 96 procent av den beräknade produktionen.
 • 5 års Installationsgaranti på alla våra installationer
  På utfört installations och el- arbete.
 • 5 - 12 års garanti på våra växelriktare
  På solar Edge lämnar vi 12 år och på Kostal och SMA 5 år som standard.
 • 30 års Produktgaranti på Solarwatts Unika Glas - Glas solcellsmoduler
  Omfattar kostnaderna för reparation, byte, transport och återmontering.
 • 30 års Effektgaranti på Solarwatts Unika Glas - Glas solcellsmoduler
  Att solcellerna producerar 87 procent av sin ursprungliga effekt efter 30 år.
 • 25 års Produktgaranti på monteringsutrusning från K2
  Vi utför alltid Vind och Snölastberäkningar.
 • 5 års Komplementskydd försäkring ingår
  Vi försäkrar mot stöld och väderskador och att anläggningen producerar som utlovat.
 • 10 års Produktgaranti på Solarwatts Unika batterilagringsystem
  Vi garanter obegränsad energilagring under garantiperioden

.