30 September 2019

96 % Produktionsgaranti i våra offerter

På den beräknade produktionen i offerten i 5 år

Petighet, det är en typisk Kopernicus egenskap. Du får inga schablonmässiga beräkningar som gör dig besviken i efterhand. Saker som läge, väderstreck, antal soltimmar, skuggning, och taklutning är bara några parametrar som spelar stor roll när vi beräknar din solcellsanläggnings el produktion. Vi är energiingenjörer och därför vågar vi lämna offerter och prognoser som vi är 96 procent säkra på.

Vi garanterar att din nya solcellsanläggning producerar minst 96 procent av den beräknade produktionen i offerten

  • Gäller kompletta solcellsanläggningar med Solarwatt Unika Glas - Glas moduler upp till max 25 KW som är köpta från och med 15 september 2019.
  • Om våra produktionsberäkningar faller under 96 procent i genomsnitt under 5 års perioden utbetalar vi mellanskillnaden. 
  • Kopernicus förbehåller sig rätten till att utföra beräkningsproduktionen under 5 års perioden. 
  • Givetvis ingår Solarwatts utökade 5 års försäkringsskydd mot stöld och skador, men också om dina solcellspaneler inte skulle producera som utlovat.

    * Det förutsätts att anläggningen är ansluten med Kopernicus EL- certifikatmätare och är ansluten till internet.
    ** Vid eventuell garantikrav gäller genomsnittlig historiska el spotpriser under garantiperioden från driftsättningsdatumet. 

    *** Reklamation måste lämnas via mail till Kopernicus senast en (1) månad efter att 5 års garantiperioden har utlöpt.