Solcellsstatestik

 

  • Solcellsmarknaden i Sverige ökade med drygt 67% under 2018 
  • Totalt var det installerad 25 500 solcellsanläggningar i Sverige vid utgången av 2018
  • 40 % av dessa (10 200) installerades under 2018
  • 46 % av alla installerade anläggningar är under 20 KW vilket motsvarar en större privatvilla eller ett mindre lantbruk
  • Andelen förnybar el som kommer från solenergi i Sverige är 0,28 % jämförd med Tyskland (16,7% ) och Danmark (2,8 %) 

I dag är Sverige tredje sämsta landet i Europa på solceller, allra sämst är Norge och näst sämst är Finland, Klimatöverenskommelsen verkar för ett hållbart energisystem med mål att Sverige ska nå en 100 procent förnybar elproduktion till år 2045. För att detta ska bli mojigt krävs ökad fokus på energieffektivisering och ett tydlig fokus på produktion av förnybar energi från solceller.