Trycket på beställningar av solceller är hög, vilket bekräftas av vår orderingång under december och januari som är dubbel så hög jämfört med samma period föregående år, detta till trots för att oklarheten kring solcellstödet varit känd. Men många kunder undrar givetvis hur det blir med statens investeringsstöd under 2019, och det finns fortfarande några frågetecken. Kopernicus menar att solcellstädet kommer förbi i någon form och att det dessutom kommer bli både enklare och lönsammare med solenergi under 2019. Solenergin har fått ett genombrott tack vare bland annat fallande priser på solcellsmoduler, teknikutveckling och kraftig stigande elpriser. 

Vad vi vet om investeringsstödets framtid;

Den 18 januari godkändes Stefan Löven som Statminister tillsammans med en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Överenskommelsen innehåller sammanlagt 73 punkter med olika förslag och utredningar som är tänkta att beslutas under den innevarande mandatperioden.
Inom energi- och klimatområdet under punkt 24 i överenskommelsen framkommer följande:

"Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land." Det är välkommet med skrivningen om en ambitiös satsning inom förnybar energi och solceller som kommer göra det mer lönsamt för eget bruk med fokus på att förenkla och samordna de redan befintliga stödformerna. Men vi för sannolikt vänta tills nya regeringen lägger fram vårbudgeten i april tills vi får klarhet i hur det slutligen kommer bli med solcellstödet. 

Våra rekommendationer; 

  • Solceller är lönsamt och en bra affär oavsett investeringsstöd eller inte. 
  • Priserna för solceller har fortsatt att minska, tekniken är mogen och panelerna är högeffektiva.
  • Om du inte får investeringsstöd, så kan du ansöka om ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. 
  • Vänta inte med att söka stöd, utan sök direkt så kommer du långt fram i kön. Det kan öka dina chanser att få ansökan godkänd och stödet utbetalt. 

Anledningen är att investeringar i solceller är attraktiva och en mycket god investering för våra kunder.

  • Att elpriserna är historiskt höga - med de högsta elpriserna på över 8 år.
  • Kombination med att priserna på solcellsmodulera fortsätter falla gör att våra kunder får tillbaka hela sina investering på runt 10-11 år. 
  • Ändrade EU-regler som väntas göra importerade solceller från Kina billigare för svenska konsumenter, kan också mildra effekten från det sänkta stödet till konsumenter.
  • Att man under 2018 tagit bort kravet på bygglov.