FAQ - Frågor och svar

Här hittar du svar på de mest förekommande frågorna. Hittar du inte det du söker så går det bra att kontakta oss via formuläret längst ner på sidan.

De Vanligaste frågorna

Fungerar min anläggning?

Steg 1. Kontrollera att anläggningen är påslagen 1/ON samt att den har ström(AC)

Steg 2. Kontrollera att alla säkringar är hela i skåpet för inkommande el, att ingen säkring löst ut i elcentralen, att säkerhetsbrytaren och arbetsbrytaren till solcellsanläggningen är på 1/ON samt att växelriktarens brytare står på 1/ON.

Steg 3. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.

Steg 4. Har du förändrat din internetanslutning? Om ja, gå till ärendet "Återansluta växelriktare till nätverk" och välj det fabrikat du har på din installerade växelriktare.

Steg 5. Testa att starta om växelriktaren. För att göra detta steget, gå till ärendet "Omstart växelriktare" och välj det fabrikat du har på din installerade växelriktare.

Jag har bytt router och tappat övervakningen på min anläggning, vad gör jag?

Jag har en SMA-växelriktare: 

1. När du befinner dig i närheten av växelriktaren, hitta wifi-nätverket som börjar på SMA på din dator eller surfplatta, om du inte hittar växelriktaren i ditt nätverk, knacka på den (knacka bestämt) då kommer en blå lampa börja blinka.

2. Lösenordet ändras till din egen WPA2-PSK nyckel som du hittar på sidan av växelriktaren, fyll i detta lösenord för att ansluta till nätverket, här kommer det stå att du inte har någon internetåtkomst, men du skall fortsätta ändå.

3. Öppna en webbläsare och gå till 192.168.12.3 (skriv detta i adressfältet i webbläsaren)

4. Logga in som installer med lösenordet Sommar2021! eller Sommar@2021 detta gäller växelriktare storlek 4-10

5. När du är inloggad klickar du på Device parameters

6. Klicka på Edit parameters och scrolla ner till system communication, väljer WLAN och scrollar till security

7. Skriv ditt wifi-namn på SSID och skriv in ditt wifi-lösenord på password

8. Scrolla högst upp på sidan och klicka på save all

9. Verifiera att det etablerats kontakt mellan router och VR genom att kolla längst ned på Home-sidan att wifi IP-adress visas.

10. Följande video kan skickas ut till kund för att redovisa dessa steg:How to connect your SMA Inverter to a Wi Fi network

 

 

Jag har en Solaredge-växelriktare:

 1. Stäng av brytaren på din växelriktare (En switch under växelriktaren)
 2. Håll in knappen under växelriktaren i 5 sekunder för att komma till meny
 3. Gå till Communication genom korta klick
 4. Gå till Wi-Fi Conf och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 5. Gå till Server och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 6. Välj Wi-fi och sedan WPS mode, nu kommer det stå ”Waiting” på din växelriktare
 7. På din router håller du in knappen WPS tills en lampa börjar lysa
 8. På din växelriktare ska det nu stå ”Connected”
 9. Menyn avslutas automatiskt efter 2 minuter.
Jag ser inte längre någon produktion i min app- SMA-växelriktare

1. När du befinner dig i närheten av växelriktaren, hitta wifi-nätverket som börjar på SMA på din dator eller surfplatta, om du inte hittar växelriktaren i ditt nätverk, knacka på den (knacka bestämt) då kommer en blå lampa börja blinka.

2. Lösenordet ändras till din egen WPA2-PSK nyckel som du hittar på sidan av växelriktaren, fyll i detta lösenord för att ansluta till nätverket, här kommer det stå att du inte har någon internetåtkomst, men du skall fortsätta ändå.

3. Öppna en webbläsare och gå till 192.168.12.3 (skriv detta i adressfältet i webbläsaren)

4. Logga in som installer med lösenordet Sommar2021! eller Sommar@2021 detta gäller växelriktare storlek 4-10

5. När du är inloggad klickar du på Device parameters

6. Klicka på Edit parameters och scrolla ner till system communication, väljer WLAN och scrollar till security

7. Skriv ditt wifi-namn på SSID och skriv in ditt wifi-lösenord på password

8. Scrolla högst upp på sidan och klicka på save all

9. Verifiera att det etablerats kontakt mellan router och VR genom att kolla längst ned på Home-sidan att wifi IP-adress visas.

10. Följande video kan skickas ut till kund för att redovisa dessa steg:How to connect your SMA Inverter to a Wi Fi network

 

 

11. Kopernicus rekommenderar att du använder fast lan kabel för att ansluta internet. Dra då lankabel från router till växelriktare och koppla in i växelriktaren. Om felet består så kommer fortsatt felsökning gällande internet debiteras löpande, då detta ej ingår ej i Kopernicus installationsgarantin. Om fortsatt felsökning önskas- Registrera ärendet i Lime och sätt ärendet till status "Felsökning Kopernicus".

Jag ser inte längre någon produktion i min app- Solaredge-växelriktare
 1. Stäng av brytaren på din växelriktare (En switch under växelriktaren)
 2. Håll in knappen under växelriktaren i 5 sekunder för att komma till meny
 3. Gå till Communication genom korta klick
 4. Gå till Wi-Fi Conf och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 5. Gå till Server och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 6. Välj Wi-fi och sedan WPS mode, nu kommer det stå ”Waiting” på din växelriktare
 7. På din router håller du in knappen WPS tills en lampa börjar lysa
 8. På din växelriktare ska det nu stå ”Connected”
 9. Menyn avslutas automatiskt efter 2 minuter.
Omstart växelriktare- SMA-växelriktare
 1. Slå på Arbetsbrytaren (AC)
 2. Vänta 1 min
 3. Tryck försiktigt men bestämt upp DC-brytaren på undersidan av växelriktaren.
 4. Arbetsbrytare AC på en SMA växelriktare

Så här stänger man av en växelriktare från SMA:
 

 1. Slå av AC-brytaren "läge 0"
 2. Vänta 1 min
 3. Dra ned och ur DC-brytaren från växelriktaren

För att se information på skärmen så knacka på höljet med handen ovanför skärmen så tänds den upp.

informationsskärm och dc-brytare till SMA växelriktare

På andra versioner av SMA växelriktare som t.ex. SMA STP50 (Core 1) och SMA STP3-10kw, så är DC-brytaren ett vred på sidan av växelriktaren, som bilden nedan visar:


 

Visa fler frågor
Omstart växelriktare- Solaredge-växelriktare
 1. Slå på Arbetsbrytaren (AC)
 2. Vänta 1 min
 3. Slå på DC-brytaren "läge 1".
 4. Arbetsbrytare AC på en SMA växelriktare

Så här stänger man av en växelriktare från Solaredge:
 

 1. Slå av DC-brytaren "läge 0"
 2. Vänta 1 min
 3. Slå av arbetsbrytaren (AC)

För att se information på skärmen så tryck på informationsknappen så displayen tänds upp. Tryck igen för att gå vidare till nästa sida.

DC-Brytare 
Informationsl<napp

Jag har glömt mitt inlogg/ lösenord till min växelriktare/app

Jag har en SMA-växelriktare, följ länken nedan:

Återställ lösenord om du har en SMA.

 

Jag har en Solaredge-växelriktare: följ länken nedan:

 

Återställ lösenord om du har en SolarEdge.

När byter nätägaren en mätare i inkommande skåpet?

När Kopernicus är klara med montering och elinstallationen är utförd, skickas en färdiganmälan in till nätägaren som i sin tur kommer ut och byter mätaren i inkommande skåp. Detta tar olika tid beroende vilken nätägare man har och Kopernicus kan ej påverka handläggningstiden och bytet av mätare. Kontakta din nätägare om du har frågor.

När nätägaren satt in en produktionsmätare kan anläggningen startas upp.

Du som kund ansvarar för att slå på anläggningen efter mätarbytet då elektrikern som gjort elinstallation redan programmerat och testat att allt fungerar som det ska.

Jag har skickat in en felanmälan, när kan jag förvänta mig återkoppling?

Vi på Kopernicus arbetar alltid för att återkoppla med så kort hålltid som möjligt när det gäller en felanmälningar vi mottar från våra kunder. Men då vi på Kopernicus är installatör av andra våra leverantörers material så är vi i många fall beroende av återkoppling gällande den felanmälan du som kund skickat in. Nedan följer en förklaring kring hur vår process över hur ett felanmälan fortlöper:

 1. Kunden går igenom de frågorna som finns i FAQ och kontrollerar om det finns möjlighet att avhjälpa felet själva. Vi uppmuntrar alltid kunden att börja med detta steg, då det innebär att kunden snabbt kan få igång sin anläggning på nytt.
 2. När kunden gått igenom denna FAQ och ej kunnat avhjälpa problemet så skickar in kunden in sin felanmälan till oss via formuläret nedan och skriver där en förklaring gällande hur kunden upplever att problemet uppstått.
 3. Kopernicus tar emot denna anmälan och utför en felsökning antingen via telefon eller på plats, beroende på felets omfattning.
 4. Kan felet ej avhjälpas denna väg så ber vi kunden samla in information gällande sin anläggning som vi sedan kommer använda i vår felanmälan mot den berörda leverantör. Kopernicus skickar in dessa uppgifter och inväntar sedan respons från leverantören. Vi på Kopernicus har tyvärr inga möjligheter att påskynda denna felsökning och hålltiden ligger utanför vår kontroll. 
 5. Den berörda leverantören gör ett utlåtande baserat på de insamlade uppgifter, eller kan komma att fråga efter kompletterande uppgifter. Utlåtandet kan innebära att felet kan åtgärdas på befintligt produkt, alternativt att produkten kan komma att behövas bytas ut. Kopernicus får då en ersättningsprodukt skickad till sig, som vi sedan installerar på installationsplatsen.
 6. Anläggningens funktion kontrolleras på nytt och ärendet registreras som avhjälpt.

Felsökning

Fungerar min anläggning?

Steg 1. Kontrollera att anläggningen är påslagen 1/ON samt att den har ström(AC)

Steg 2. Kontrollera att alla säkringar är hela i skåpet för inkommande el, att ingen säkring löst ut i elcentralen, att säkerhetsbrytaren och arbetsbrytaren till solcellsanläggningen är på 1/ON samt att växelriktarens brytare står på 1/ON.

Steg 3. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.

Steg 4. Har du förändrat din internetanslutning? Om ja, gå till ärendet "Återansluta växelriktare till nätverk" och välj det fabrikat du har på din installerade växelriktare.

Steg 5. Testa att starta om växelriktaren. För att göra detta steget, gå till ärendet "Omstart växelriktare" och välj det fabrikat du har på din installerade växelriktare.

Jag ser inte längre någon produktion i min app- SMA-växelriktare

1. Börja med att aktivera WPS-funktionen på din router(oftast via en knapp på din router, hittar du ej denna funktion så ta kontakt med din leverantör av routern). WPS-funktionen möjligör för din växelriktare att ansluta mot ditt trådlösa nätverk utan att du uppger lösenord. När WPS-funktionen är aktiverad på din router så aktiverar du samma funktion även på din växelriktare, genom att två gånger snabbt knacka på det nedre svarta locket på växelriktaren. Börjar en blå lysdiaod på växelriktaren blinka. Fungerar inte denna anslutning, går du vidare till nästa steg i denna nedan. 

2. När du befinner dig i närheten av växelriktaren, hitta wifi-nätverket som börjar på SMA på din dator eller surfplatta, om du inte hittar växelriktaren i ditt nätverk, knacka på den (knacka bestämt) då kommer en blå lampa börja blinka.

3. Lösenordet ändras till din egen WPA2-PSK nyckel som du hittar på sidan av växelriktaren, fyll i detta lösenord för att ansluta till nätverket, här kommer det stå att du inte har någon internetåtkomst, men du skall fortsätta ändå.

4. Öppna en webbläsare och gå till 192.168.12.3 (skriv detta i adressfältet i webbläsaren)

5. Kontakta Kopernicus för lösenord till växelriktaren, och logga sedan in som "Installer"

6. När du är inloggad klickar du på Device parameters

7. Klicka på Edit parameters och scrolla ner till system communication, väljer WLAN och scrollar till security

8. Skriv ditt wifi-namn på SSID och skriv in ditt wifi-lösenord på password

9. Scrolla högst upp på sidan och klicka på save all

10. Verifiera att det etablerats kontakt mellan router och VR genom att kolla längst ned på Home-sidan att wifi IP-adress visas.

11. Följande video kan skickas ut till kund för att redovisa dessa steg:How to connect your SMA Inverter to a Wi Fi network

 

 

12. Kopernicus rekommenderar att du använder fast lan kabel för att ansluta internet. Dra då lankabel från router till växelriktare och koppla in i växelriktaren. Om felet består så kommer fortsatt felsökning gällande internet debiteras löpande, då detta ej ingår ej i Kopernicus installationsgarantin. Om fortsatt felsökning önskas, skicka in ärendet via formuläret nedan.

Jag ser inte längre någon produktion i min app- Solaredge-växelriktare
 1. Stäng av brytaren på din växelriktare (En switch under växelriktaren)
 2. Håll in knappen under växelriktaren i 5 sekunder för att komma till meny
 3. Gå till Communication genom korta klick
 4. Gå till Wi-Fi Conf och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 5. Gå till Server och välj genom att hålla in knappen i 2 sekunder
 6. Välj Wi-fi och sedan WPS mode, nu kommer det stå ”Waiting” på din växelriktare
 7. På din router håller du in knappen WPS tills en lampa börjar lysa
 8. På din växelriktare ska det nu stå ”Connected”
 9. Menyn avslutas automatiskt efter 2 minuter.
Omstart växelriktare- SMA-växelriktare

 

 1. Slå på Arbetsbrytaren (AC)
 2. Vänta 1 min
 3. Tryck försiktigt men bestämt upp DC-brytaren på undersidan av växelriktaren.