Kopernicus GULD

Solarwatt Glas-Glas

Glas-Glas solcellsmoduler är unika, de har förutom högre elproduktion, en betydligt längre livslängd och är anpassade till ett tuffare europeiskt klimat.

Modulerna är laminerade och tåler därför både regn, snö, hagel, sand och salt utan att släppa in fukt och därmed säkerställa att modulerna levererar den effekt de ska under lång tid. Solcellen har Half-cut-teknik för maximal prestande. Glas-Glas har dessutom marknadens bästa garantitider vilket ger ett bekymmersfritt ägande och en högre effekt över tid jämfört med Glas-Foliemoduler. Vi garanterar dig en högre elproduktion och lägre elräkning i över 30 år.

Solarwatt Vision H 3.0 Pure Glas-Glasmoduler

Högpresterande, pålitliga och kostnadseffektiva solcellspaneler med termiskt härdat glas och aluminiumprofil. Tät laminerad modul och pålitliga solceller som bidrar till bra prestanda och en ekonomisk
överlägen lösning.

Effekt: 365-375 Wp/modul.
Verkningsgrad: 19,6-20,2 procent.

Vision 60
Vision 60 Style

Solarwatt Vision H 3.0 Glas-Glasmoduler

Half-cut paneler för det kräsna ögat med svarta monoceller, termiskt härdat glas och svartlackerad profil i aluminium. Antireflexbehandlat glas, tät laminerad modul, pålitliga och kostnadseffektiva solcellspaneler där estetiken fått en liten extra touch. Tryggt ägande och mycket solceller för pengarna.

Effekt: 360-370 Wp/modul
Verkningsgrad: 19,4-19,9 procent

Toppklass-01.png

Solarwatt Glas-Glas

TOPPKLASS

 • Tyska Solarwatt Glas-Glas Moduler
 • Half-cut paneler
 • 30 års Produktgarant
 • 30 års 87% linjär Effektgaranti
 • 5 års produktionsgaranti
 • 100% PID-free
 • 5 års försäkring ingår
 • Växelriktare - SolarEdge/SMA
 • 100% producerat i Tyskland
 • K2 Monteringssystem med 25 års garanti
 • Laminerad modul
 • Klarar syror & salter tex ammoniak
 • Klarar av kraftigt väder och hagel
 • Komplett snö och vindlastberäkning 
glas-glasmodulerna-03.jpg

Glas-Glasmodulerna tillhandahåller
optimalt skydd för de värdefulla solcellerna

Glas-Glasmodulernas främsta fördel ligger i själva materialet: Glas åldras inte. Våra noggrant testade moduler tål tunga snölaster, aggressiva gaser inklusive ammoniak samt surt regn och saltdimma. Energiavkastningen påverkas inte. Solcellerna skyddas av ett två millimeters glas-lager på båda sidor som är sammanbundna genom laminering, vilket gör dem helt luft- och vattentäta. Modulernas konstruktion ger en avsevärt längre livslängd och genererar mer solel än traditionella solpaneler.

 • Skyddas av glas på båda sidorna

 • Inga sprickor, bristningar eller döda solcellsområden

 • Ingen försämring av styrkan i mer än 30 år

glas-glas-graf-06.png

Glas-Glasmodulerna erbjuder
oavbruten prestanda över årtionden

Provning med fuktig värme
Under testet mäts de fotovoltariska modulernas prestandaförsämring efter åtminstone 1 000 timmar vid 85 °C och en relativ fuktighet på 85 %.

Standardkrav
Upp till max -5 % förlust av styrka efter 1 000 timmars DHT (provning med fuktig värme).

Fri försäkring på din solcellsinvestering.

Solarwatts Glas-Glaspaneler håller högsta kvalitet och har de bästa garantierna, men om det oförutsedda ändå skulle inträffa kan du känna dig helt trygg ändå. Du får en omfattande och fri försäkring i 5 år som skyddar dig mot det mesta.

Extrema väderskador
Extremt väder och naturfenomen ökar i frekvens och intensitet till följd av klimatförändringar. Solarwatt skyddar ditt fotovoltaiska system mot skador orsakade av översvämningar, stormar & blixtar.

Stöld och vandalism
Vid avsiktlig förstörelse, eller stöld av enskilda komponenter eller hela systemet, kommer kostnaderna för reparation och restaurering att ersättas. Naturligtvis kommer kostnaderna för reservdelar att täckas.

Avkastningsskydd
Ett defekt solenergisystem producerar inte el. Denna inkomstförlust kommer att ersättas och det kommer att fortsätta tills systemet har reparerats eller byggts om. Vid skador är du verkligen skyddad.

Avkastningsgaranti
Du ska kunna lita på den planerade avkastningar. Om den årliga avkastningen för ditt fotovoltaiska system ligger 
under den beräknade prognosen under svaga solperioder, kommer du också att få ersättning för denna inkomstbortfall.

icon-01-01.png

Kemikalie resistant

icon-02-01.png

Hagelstorm resistant

icon-03-01.png

Saltspray resistant

icon-04-01.png

Dam och sand resistant