01 December 2020

Investera i Grön teknik och få 15% avdrag

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Detta gäller

- ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktionen.

- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktionen.

- en byggnad under uppbyggnad som ägs av dig som begär skattereduktionen och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html