{{address}}

Testa ditt tak med Solcellskalkylatorn

Har ditt tak rätt förutsättningar för solceller? Är det en lönsam investering för just dig? Starta solcellskalkylatorn, så får du en snabb och god första indikation. Tänk på att resultatet och kalkylen är en uppskattning.

Du får en korrekt offert med fast pris först när vi varit på plats och undersökt din fastighet. Petighet är en typisk Kopernicus-egenskap.

{{address}}

Mät upp ditt tak

Rita upp takytan där du vill placera solceller genom att klicka i varje hörn för att skapa en yta. Tänk på att söderläge slår norrläge i alla lägen.

Din uppmätta takyta är: {{area}}m²

{{address}}

Ange husets position

Välj husets riktning genom att klicka på en bild så att det överensstämmer med kartan.

Använd reglaget för att justera riktningen på huset i kompassverktyget, så att takets läge överensstämmer med kartbilden.

V

SV

S

Ö


Låg (0-10˚)

Mellan (10˚-30˚)

Hög (30˚+)

{{address}}

Ange husets taklutning

Hur är det med takets lutning? Markera din uppskattade taklutning.

{{result.title}} 

Smiley
Krävande installation och lite sol
Enkel installation och mycket sol

{{result.highlightedText}} {{result.text}}

{{result.productionYear}} kWh Installerad effekt / år
{{result.productionYearPrice}} kr Besparingar / år
{{result.productionOverall}} kWh Generad effekt under garantiperioden
{{result.productionOverallPrice}} kr Besparingar under garantiperioden

Boka kostnadsfritt hembesök

Kalkyler är kalkyler och Kopernicus är experter. Vi är noggranna och lämnar en utförlig beräkning med en fast offert först när vi besökt din fastighet. Hembesöket är kostnadsfritt. Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig snarast.

Krävande Installation, och lite Sol

Om pilen hamnar på denna sidan av skalan har din fastighet inte lika goda förutsättningar att installera en solcellsanläggning. Detta betyder att du kanske inte har en optimal takkonstruktion och/ eller en fastighet som gör att det är mer krävande att installera. Men det kan också bero på att ditt tak inte har optimal lutning och väderstreck, något som ger färre soltimmar under året. Förväntat avkastning på din investering är från ca 15 år och uppåt.

Enkel Installation, och mycket Sol

Om pilen hamnar på denna sidan av skalan har din fastighet optimala eller utmärkta förutsättningar att installera en solcellsanläggning. Detta betyder att du har rätt typ av takkonstruktion och/ eller en fastighet som gör att det är enkelt att installera. Samtidig har ditt tak rätt lutning och väderstreck med många soltimmar under året. Förväntat avkastning på din investering är mellan 8 år och 14 år.