Som företagare vill du gärna effektivisera verksamheten. Att investera i sådant som på sikt sänker både fasta och rörliga kostnader är både ekonomiskt försvarbart och lönsamt. Vartefter som elpriserna kommer att öka, inte minst i södra Sverige, blir det bara mer och mer intressant att titta på alternativa och kompletterande energikällor. Särskilt som energikostnaden redan är en betydande utgiftspost för de flesta företagare.

Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste åren. Det gäller även solcellsanläggningar vilka successivt ökat i populäritet. Nu har den tekniska utvecklingen dock börjat plana ut, så det lönar sig inte lika mycket att vänta. Och med dagens investeringsstöd är det verkligen läge.

På Kopernicus är vi specialister på solcellsanläggningar för lantbruk. Förutom tekniken kring och sammansättningen av solcellsanläggningen, har vi dedikerade specialister på jordbruksfastigheter och dess förutsättningar. Så välkommen att kontakta oss redan idag för en kostnadsfri besiktning.

sektion-lantbruk-44.jpg

Bekymmersfri helhetslösning

Från besök till installerat och klart

Låt oss träffas och gå igenom dina möjligheter och förväntningar. Efter vårt möte avsätter vi en miljöingenjör att dimensionera och skräddarsy en lösning för din anläggning. Sedan återkommer vi med förslag och kalkyl på en optimal solenergilösning. Helt utan kostnad. Vi hjälper till med alla ansökningar för nödvändiga tillstånd och installerar hela systemet med certifierad personal. Kopernicus lägger stor vikt vid professionell service och leveranssäkerhet så att du kan känna dig bekymmersfri, nöjd och trygg.

Lantbruk.jpg

Bli Mikroproducent av grön el

Kopernicus effektiva energilösningar ger kort återbetalningstid på din investering. Det ökade solcellsstödet, från 20% till 30%, förkortar investeringstiden ytterligare. Om du får el över kan överskottet lagras i en batterilösning eller så kan du sälja den vidare till din elleverantör. Här får du bra pris, uppskattningsvis runt 1 krona per kWh. Dessutom får du en skattereduktion på 60 öre per kWh såld el.

 

 

Korsberga.jpg

Tjäna pengar på ditt tak

Gör om dina stora takytor till din bästa investering. Som företagare vill du gärna effektivisera verksamheten. Att investera i sådant som på sikt sänker både fasta och rörliga kostnader är både ekonomiskt försvarbart och lönsamt. Din verksamhet blir effektiv och en självförsörjande mikroproducent av grön el samtidig som du kan odla dina produkter miljövänligt. Gränsen för mikroproduktion är höjd från 63A till 100A. På en 100A huvudsäkring kan man installera ca 70kW solceller vilka motsvarar en yta om ca 450m². Dessutom kan du spara eller sälja överskottet till elnätet.

Fördelerna med solceller för lantbruk

 

De flesta lantbruk har högst energiförbrukning under sommaren, d.v.s. samtidigt som solceller producerar som mest el. De stora, platta takytor som lador och liknande erbjuder är ofta optimala för installation av större solcellspaket som ökar energiproduktionen ytterligare. Solceller är därför ett utmärkt sätt för de flesta lantbrukare att avsevärt minska sina elräkningar och samtidigt göra en insats för miljön.

För jordbruksfastigheter där avkastning och långsiktighet är högt prioriterat erbjuder vi installation av solpaneler från solarwatt med hög effekt och långa garantier. Men önskar du sänka dina investeringskostnader erbjuder vi även solpaneler med något lägre effekt och kortare garantitider, men är i gengäld billigare vilket sänker investeringskostnaden.

Boka besök - få 5 års garanti på installationen

Vi pratar gärna lite solenergi med dig. Boka ett förutsättningslöst möte så rekommenderar vi en optimal lösning för dig utifrån dina behov och förutsättningar.