Batterilagring solceller - Få ut max av solenergin med premium energilagring

Du kan spara mycket pengar på rätt batterilagring och minska din handel av dyr el från elnätet. Solarwatts MyReserve gör dig mer oberoende och självförsörjande, genom att tillfälligt lagra den solel som du producerar under dagen för att snabbt kunna användas när du behöver den.

Ännu mera självförsörjande med egen batterilagring av solceller

Solarwatts MyReserve är marknadens säkraste batterilagring med en effektivitet på över 90 procent, medan konventionella batterilagringssystem endast ligger runt 75 procent. Solceller ger likström, men måste konverteras till växelström för att du ska kunna använda den i din fastighet. Konvertering innebär alltid effektförlust.

 

Solarwatts batterilagring installeras på likströmssidan innan växelriktaren. Därmed krävs enbart en enda konvertering, jämfört med tre som krävs i de flesta andra system för energilagring. Smart, eller hur?

 

K_Farmer-Look_Reg.jpg

Intelligensen i MyReserve förlänger livslängden.


Minskad kemisk stress för battericellerna gör att de åldras långsammare.
Ett vanligt misstag är att batterier laddas med full fart när överskott av solel finns. Det kan låta rimligt men har en avgörande nackdel: 100% laddning betyder mycket hög "kemisk stress" för battericellerna, vilket leder till att batteriet åldras snabbare.
MyReserve är smart, självlärande programvara analyserar solelproduktionen och förbrukningen från de senaste dagarna. Den lägger upp en strategi för att batteriet ska laddas jämnt under dagen, för att ha full kapacitet på kvällen när solen går ned.
Toppklass-01.png

Världens första modulära batterilagring
ökar lönsamheten i din solcellsinvestering.

• Kompakta moduler 
• Lätt att utöka i ett större system
• 90 procents effektivitet
• Levererar på mindre än en sekund
• 10 års garanti
• 5 års försäkring ingår

Trygg energilagring med 10 års garanti och 5 års komplettskydd

Tyska Solarwatt är marknadens mest trygga köp. MyReserve håller mycket hög kvalitet, vilket innebär att din batterilagring är säkrad i minst tio år, och vid slutet av livslängden ha 80 procent av dess ursprungliga lagringskapacitet. Du har därför 10 års garanti på produkten med fri reparation om du skulle behöva.

Komplett försäkringsskydd för din batterilagring

MyReserve levereras med 5 års fri försäkring mot:

  • Stöld av systemkomponenter
  • Skada från extremt väder
  • Förlust av produktion
Solarwatt GULD.jpg (1)

Batterilagring som uppfyller behovet på en sekund

Solarwatts MyReserve registrerar, levererar lagrad energi och uppfyller ditt elbehov på mindre än 0,7 sekunder. Det innebär att du kan använda dina elektriska hushållsapparater utan att använda dyr nätström. Många elektriska apparater som induktionshällar eller kaffemaskiner kräver ström i några sekunder, vilket orsakar tillfälliga toppar i förbrukningen.

Konventionella batterier är långsamma att svara på dessa plötsliga krav och tills de slutligen levererar ström, måste apparaterna använda dyr nätström. MyReserve registrerar omedelbart energibehovet och levererar sparad energi nästan omedelbart. På mindre än en sekund uppfylls elbehovet helt med din egen batterikraft. Det måste vara rekordsnabbt?

Lantbruk .jpg

Hållbarhet hela vägen med MyReserve

Grön el direkt från ditt eget tak är en skön känsla. Att kunna lagra överskottsenergin ökar miljötänkandet. Men det stoppar inte där. Solarwatts batterilagring har utvecklats med samma sköna hållbarhetstänk redan under konstruktionsarbetet. Alla komponenter är konstruerade för att enkelt kunna demonteras. Återanvändningsgraden är hela 86 procent för Solarwatts MyReserve. Det är vi stolta över.

 

Solarwatt Batteri Kopernicus .jpg

Intelligent laddningsstrategi

Självlärande programvara analyserar solenergiproduktion och förbrukning från de senaste dagarna. Programvaran planerar så att batteriet laddas hela dagen, så att det tillbringar kortast möjliga tid i fulladdat tillstånd. Full kapacitet är tillgänglig på kvällen när solen inte lyser längre. Batteriet börjar laddas vid en förberäknad tidpunkt och når 100% laddning strax före solnedgången.

Resultat
Åldring på grund av kemisk stress undviks vilket resulterar i 3 000 kWh extra energi lagrad i batteriet under hela livslängden. MyReserve använder en självlärande algoritm som anpassar sig till de individuella förhållandena i huset. Batteriet "lär sig" hushållets elförbrukningsmönster och vad solinstrålningen är under dagen. Baserat på data från de senaste sju dagarna optimerar batteriet sitt laddningsbeteende. Algoritmen använder alla tillgängliga empiriska värden för att upprätta en prognos för det optimala laddningsschemat. Om det uppstår drastiska avvikelser från det inlärda beteendet, justeras denna strategi automatiskt.

 

Produktfakta

Solarwatt MyReserve

  • Typ: Modulärt batteri.
  • Li-ion Cellteknologi 
  • Lagringskapacitet: 2,4 kWh/modul.
  • Högeffektivitetslösning med 2-3 gånger mindre förluster än traditionella lagringsmöjligheter.
  • Hållbarhet: Inkapslat i ett 1.4 cm tjockt aluminiumhus som endast kan öppnas av certifierad personal
  • Garanti:10 år med oändlig laddcykler under garantitiden.
  • Tillverkning: Solarwatt, Frechen, Tyskland