12 January 2024

Kopernicus skriver på Ängelholm kommuns Hållbarhetsavtal

Ett avtal som ska bidra till ett mer hållbart Ängelholm redan idag

Kopernicus har integrerat sitt engagemang för hållbarhet genom att underteckna Ängelholms Hållbarhetsavtal som en naturlig del av sitt företagsansvar. Detta avtal är en tydlig manifestation av Kopernicus åtagande att främja både miljömässig och samhällsmässig hållbarhet i Ängelholm och dess omgivande regioner. Genom detta åtagande strävar vi efter att kontinuerligt arbeta för en mer hållbar framtid i våra lokala samhällen.

Ängelholms Hållbarhetsavtal innebär att Kopernicus kommer ingå i ett lokalt nätverk för aktörer som alla strävar efter att intensifiera sitt hållbarhetsarbete. I avtalet så erbjuder Ängelholms Kommun också stöttning av hållbarhetsstrateger som kan hjälpa till att utveckla hållbarhetsarbete genom att implementera en handlingsplan, samt ha uppföljning på hur arbetet fortlöper. Det initiativ som Ängelholm Kommun stått för innehåller en bred palett av förslag som riktar sig mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom detta partnerskap med Ängelholms kommun tar Kopernicus ännu ett viktigt steg i den långa resan mot hållbarhet.

Sedan 2012 har Kopernicus AB varit en framstående aktör inom solenergiindustrin med över ett decennium av erfarenhet och mer än 2 500 nöjda kunder i vårt närområde. Vi är stolta över att vara en symbol för pålitlighet och långsiktighet inom förnybar energi. Vårt engagemang för kvalitet och innovation är kärnan i vår verksamhet och bidrar till att forma en renare och mer hållbar morgondag.

Vår deltagande i Ängelholms Hållbarhetsavtal är ett ytterligare bevis på Kopernicus engagemang för att göra Ängelholm och dess omgivningar mer hållbara. Vi är även glada att stödja andra aktörer i närheten av Ängelholm genom att hjälpa dem med deras egna hållbarhetssträvanden, särskilt när det gäller att utvärdera möjligheterna med solenergi.

Om du vill ha mer information om Ängelholms Hållbarhetsavtal, kan du läsa mer här. Eller om du vill veta mer om hur vi på Kopernicus kan vara din partner på vägen mot en hållbarare framtid, kom då i kontakt med en av våra vägledande kollegor här. Vi är här för att stödja och guida dig i din kommande gröna solenergiinvestering.