30 November 2020

Ha koll på vad du köper

Beställare bör främst ställa krav på de här aspekterna:

- Brandsäkerhet. En del tillverkare har brandtestat sina produkter enligt Europeiska standarder(EN-standard), vilket enligt oss borde vara en kravställning hos beställaren av solceller. 

- Garantitider. Sektorn har generellt fokuserat mycket på garantier. Man måste se till att produktgarantierna harmoniserar med effektgarantierna och att garantierna är enkla att aktivera. Dessutom bör villkoren ha så få undantag som möjligt. Det är i dessa detaljer som problemen kan finnas. 

- Livscykelanalys. Miljömässig och social hållbarhet behöver lyftas fram som krav. Till exempel produceras 80% av solcellsindustrins kisel med mycket stora CO2-utsläpp och en tredjedel med tvivelaktiga arbetsvillkor. CO2-utsläppen från en sådan solcell kan över dess livstid bli så höga som 50g/kWh. Flera länder hanterar i dag detta genom att ställa krav på CO2/kWh i offentliga upphandlingar.

- Motståndskraft mot det nordiska klimatet. Klarar solcellerna ett rejält snötäcke, hagel eller en storm? Det finns tillverkare som genomfört oberoende tester även av detta. Det är också bra att känna till att det finns två olika tekniker för att tillverka solceller varav de så kallade glas/glas är mycket mer tåliga. Att de har glas på både över- och undersidan gör att de klarar högre belastning och stänger ute fukt.

- Utbildade installatörer. Det går både att kräva in referenser och att se till att installatörerna utbildats av tillverkaren av solcellerna som ska installeras.

Läs hela debattartikeln här:
https://www.byggindustrin.se/alla-nyheter/debatt/vilda-vastern-rader-pa-solcellsmarknaden/