25 January 2024

Hus med solceller ökar sitt värde mer än tidigare förväntat

Hus med solceller ökar sitt värde mer än tidigare förväntat, enligt Boolis studie som visar att de säljs för i genomsnitt 250 000 kronor mer än hus utan solceller.

Solceller revolutionerar bostadsmarknaden och höjer inte bara miljömedvetenheten utan även huspriserna i Sverige, enligt en nyligen genomförd studie av fastighetsportalen Booli. Rapporten avslöjar att hus med solceller nu säljs för i genomsnitt 250 000 kronor mer än deras icke-solcellutrustade motsvarigheter.

Det är en bemärkelsesvärd utveckling jämfört med tidigare år. Sedan 2018 har intresset för solceller stadigt ökat och förvandlat dem till en attraktiv investering på bostadsmarknaden.

"Uppvärmningsformen har blivit en allt viktigare fråga vid ett bostadsköp, och för många är solceller ett mer långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt alternativ. I dag kan vi se att bostadsköparen också har blivit mer benägen att betala extra för ett hus som har solceller. Det är stora skillnader jämfört med för några år sedan. 2020 fick säljaren knappt tillbaka sitt investerade kapital. Två år senare fick de tillbaka mer än det dubbla", säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.

Resultaten för detta år visar att installationen av solceller i genomsnitt ökar värdet på ett hus med hela 250 000 kronor. Intressant nog visar undersökningen att värdetillskottet överstiger den faktiska kostnaden för installationen, som i genomsnitt ligger på 137 000 kronor efter att ha dragit av det gröna skatteavdraget på 20 procent av kostnaden.

"Även om det handlar om en stor investering, så kan husägare som flyttar innan de har tjänat in investeringskostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris", säger Christopher Madsen.

Denna utveckling är en tydlig indikation på att solenergi och solcellsinstallationer inte bara är bra för miljön utan också för husägarnas plånbok. Utöver den direkt lägre elräkningen så kan du som kund också förvänta dig ett högre försäljningsvärde på din fastighet, vid en eventuell försäljning. Kopernicus har sedan 2012 hjälpt över 2 500 kunder att ställa om till en gröna och förnybara energikälla som solenergi. Vill du komma i kontakt med oss och undersöka dina möjligheter, då kan du komma i kontakt med oss här.