20 December 2023

Kopernicus kan nu erbjuda storskaliga batterilösningar för dig som företagskund

Investera i Pixii PowerShaper 2 och öka din inkomst

Tillsammans för Pixii, som är en ledande aktör inom energilagringsteknologi, kan vi på Kopernicus nu erbjuda svenska företag och privatpersoner en innovativ möjlighet att tjäna pengar genom investering i deras senaste produkt, PowerShaper 2. Denna avancerade modulära energilagringenhet har banat vägen för att förändra sättet vi ser på batterier, och den ger användarna möjligheten att dra nytta av flera ekonomiska fördelar.

En av de mest spännande aspekterna av Pixii PowerShaper 2 är dess förmåga att anslutas till tjänster för frekvensreglering genom samarbetet med Svenska kraftnät och CheckWatt. Genom att hyra ut batteriet till Svenska kraftnät för att reglera frekvensen i elnätet kan användare uppnå en snabb återbetalningstid och börja tjäna pengar på sin investering i batterier. Detta erbjuder en unik möjlighet för både privatpersoner och företag att öka sin inkomst samtidigt som de bidrar till att säkerställa en stabil elförsörjning i Sverige.

En annan fördel med Pixii PowerShaper 2 är dess anpassningsbarhet. Batteriets storlek kan enkelt justeras efter användarens behov, och med smarta funktioner som "tidsförskjutning" och "peak shaving" kan användarna minska sina energikostnader. Dessutom kan batteriet integreras med befintliga eller nya solpaneler, vilket ger möjlighet att delta i flexmarknaden och skapa en ytterligare inkomstkälla.

För dem som undrar hur deras företag kan tjäna pengar genom CheckWatt och Svenska kraftnät, är svaret enkelt. Svenska kraftnät är ansvariga för att upprätthålla balansen och frekvensen i det svenska elnätet. Genom att ansluta sina batterilager till CheckWatts virtuella kraftnät kan privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag få betalt för att bidra till elnätets stabilitet. Ersättningen beror på batterikapaciteten och ger användarna en möjlighet att dra nytta av den ökande efterfrågan på flexibla energilagringslösningar.

Men Pixii PowerShaper 2 erbjuder inte bara fördelar för frekvensreglering och inkomstgenerering. Det kan också användas för andra ändamål, inklusive:

Peak Shaving: Genom att använda batteriet kan användare minska topparna i sin energikonsumtion och spara pengar samtidigt som de minskar belastningen på elnätet. Detta gör det möjligt att använda mer el utan att uppgradera den befintliga elanslutningen.

Arbitrage: Batteriet kan användas för att dra nytta av de fluktuerande elpriserna genom att ladda när priserna är låga och använda lagrad el när priserna är höga.

Självkonsumtion av solenergi: Med hjälp av smart energihantering kan användarna maximera sin användning av solenergi och minska sitt beroende av elnätet. Överskott av solenergi kan ladda batteriet för senare användning.

Stödtjänster: Batteriet kan också anslutas till olika stödtjänster och användas för att generera extra intäkter genom att delta i frekvensregleringstjänster och andra liknande program.

Solenergi: Med integrerade MPPT (Maximum Power Point Tracking) kan Pixii PowerShaper 2 fungera som ett komplett hybridsystem för att optimera användningen av solenergi och öka självförsörjningen.

Med Pixii PowerShaper 2 erbjuder Pixii en mångsidig lösning som inte bara hjälper användare att spara pengar och öka sin inkomst, utan också bidrar till en mer stabil och pålitlig elförsörjning i Sverige. Det är en investering som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, och det är en spännande nyhet för alla som vill ta kontroll över sin energikonsumtion och ekonomiska framtid.

Vill du veta mer? Ta då kontakt med någon av våra företagssäljare som kan vägleda dig i din fortsätta hållbarhetsresa här.