15 March 2023

Elavtal- vad ska jag välja?

Som kund till ett elbolag har du möjlighet att välja mellan olika typer av elavtal. Men vilket passar dig som kund bäst och vad är skillnaden? Här kommer en guide från oss på Kopernicus:

Elavtal med fast pris
Med ett elavtal med fast pris så binder du upp dig på ett bestämt elpris under en viss period. Du är på så vis trygg mot eventuella höjningar av elpriset, men du går även miste om elpriset skulle sänkas. Detta är en rekommenderad lösning om du önskar att veta vad ditt elpris kommer vara de närmsta åren.

Elavtal med rörligt pris
Till skillnad från ett fast pris-elavtal så kan dina elpris förändras åt det både positiva och negaiva håller. Med ett rörligt elpris följer din elräkning svängningarna och priset sätts efter det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool under månaden.

Elavtal med timpris
Med ett elavtal med timpris så förändras ditt elpris enligt Nord Pool, men skillnaden från ett vanligt rörligt avtal är att elpriserna förändras varje timme. Detta innebär att du över en dag kan få olika prissättningar på elen beroende på när du använder den. På senare tid har fler också börjat intressera sig för en tredje typ av abonnemang – elavtal med timpris.

Vilket ska jag välja?
Vilket av dessa avtal man ska använda sig av väldigt mycket upp till hur man kan styra sin användning av elen. Om du ej anpassar din användning av el enligt timpriserna så är det inte heller garanterat att du sparar pengar via ett timpris-avtal. Men om du istället kan anpassa din förbrukning enligt dessa timpriser, så kommer du sannolikt också kunna få en mer fördelaktig elkostnad.

Jag vill byta till ett annat elavtal- hur gör jag?
Du byter ditt avtal hos din nuvarande elbolag, men du kan även byta elbolag.