01 January 2023

Investera i Grön teknik och få 19,4% avdrag

Från och med 2023 kan du som kund få 19,4% avdrag på din gröna investering!

Från och med 1 januari 2023 har du som kund rätt till 19,4% avdrag på din faktura vid installation av grön teknik. Skattereduktion för kostnaden gäller för arbete och material och 19,4% är en schablonberäknad siffra som skatteverket förhåller sig till på det totala ordervärdet av en anläggning. Installationen ska ha påbörjas och betalas från och med 1 januari 2023 och du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen under förutsättning att du är berättigad avdraget.

- Grön Teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. 

Skattereduktionen för Grön Teknik ges för:

  • 20% för installation av solceller för arbete och material(19,4% av köpets totala kostnad)
  • 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50% för installation av laddningspunkter till elfordon.

Detta gäller:

- ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktionen.

- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktionen.

- en byggnad under uppbyggnad som ägs av dig som begär skattereduktionen och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html