15 November 2023

Hur underhåller jag mina solceller?

Tips och råd

Solceller är inte bara ett miljövänligt sätt att generera elektricitet, de är också lätta att underhålla och kräver minimal tillsyn för att bibehålla optimal effektivitet. Här är några vanliga frågor om underhållet av solceller och några användbara tips för att säkerställa att ditt solenergisystem fungerar smidigt.

Är solceller lätta att underhålla?
Ja, högkvalitativa solceller är generellt sett mycket lätta att underhålla och kräver därav minimal vård för att bibehålla optimal effektivitet. Trots detta finns det åtgärder du kan vidta för att övervaka systemets prestanda och motverka yttre påverkningar så som skräp eller smuts på panelerna.

Hur ofta bör jag rengöra mina solceller?
De flesta solcellsanläggningar på tak är vinklade så att regn naturligt sköljer bort smuts och skräp. Det rekommenderas dock att man manuellt rengör panelerna 1 eller 2 gånger om året, särskilt under torra månader, för att förhindra ansamling av smutsrester.

Vad är do´s och don´ts  vid rengöring av solceller?
Den bästa tiden att rengöra solceller är tidigt på våren. Du kan antingen anlita ett specialistföretag för solcellrengöring eller följa dessa rengöringstips:

  • Se till att din anslutning till solinstallationen är avstängd. Om du är osäker, kontakta din installatör.
  • Se till att du kan arbeta säkert. Använd alltid fallskydd när du arbetar på ett sluttande tak och sitt inte eller luta dig mot panelerna.
  • Använd vatten men se till att temperaturskillnaden mellan panelen och vattnet inte är för stor då hett vatten på en kall panel skulle kunna orsaka sprickor och tvärtom. 
  • Använd en mjuk trasa eller svamp, en vindrutetorkare eller en mjuk borste med nylonborstar.
  • Använd inte en skrapa då det kan skada panelerna och dess beläggning. 
  • Använd en trädgårdsslang om du inte kan nå panelerna för hand.

Vad sägs om ogynnsamma väderförhållanden som snö som kan påverka panelprestandan?
Panelerna är robusta och motståndskraftiga och konstruerade för att klara extrema väderförhållanden. Våra glas/glas paneler är inneslutna i ett komposit av två skikt folie och termiskt härdat glas, vilket gör dem tåliga mot mekaniska krafter som hagel, tungt snöfall och de flesta andra yttre påverkningar. För att maximera panelprestandan är det dock bra att avlägsna snö om möjligt. 

Även om snön på en lutande solpanelanläggning kommer att smälta bort naturligt, kan du vid kallt klimat eller ihållande snöfall vidta följande underhållsåtgärder:

  • Använd en teleskopisk vindrutetorkare för att avlägsna snön från solpanelerna själv, utan att behöva klättra upp på taket.
  • Om du inte når panelen enkelt, rensa den sektion av solpanelerna som du har möjlighet till från snön. Resten tar hand om sig själv när solpanelen genererar elektricitet och temperaturen på solcellerna stiger, vilket får kvarvarande snö att glida av panelerna av sig självt.