06 December 2023

Tjäna pengar på ditt batteri

med hjälp av stödtjänster

Solceller med batteri har inte bara blivit ett smart sätt att spara pengar och generera egen energi – nu kan de också hjälpa dig tjäna extra pengar varje månad genom att bidra till balanseringen av elnätet. Detta innovativa sätt att generera inkomst genom frekvensbalansering av elnätet öppnar upp för vanliga villaägare att göra skillnad och samtidigt fylla på plånboken. Låt oss ta en närmare titt på hur detta fungerar och hur du kan delta.

Vårt elnät står inför utmaningar när det gäller att hålla balansen mellan elproduktion och förbrukning. Men för dig som har solceller och batteri finns det nu en möjlighet att inte bara dra nytta av din egen solel utan också att få betalt för att hjälpa till. Svenska Kraftnät belönar de hushåll som bidrar till frekvensbalanseringen, oavsett om de är små eller stora.

Så går du med och hjälper elnätet
Konceptet är enkelt – genom att ansluta din solcellsanläggning och batteri till ett nätverk med tusentals andra hushåll, skapar ni tillsammans ett virtuellt kraftverk (VPP). Detta virtuella kraftverk kan snabbt mobiliseras för att antingen absorbera överskott av energi eller tillföra extra kraft i elnätet när det behövs. Detta är tjänster som kan beställas utav oss redan idag!

Frekvensbalansering av elnätet – Varför är det viktigt?
Elnätet kräver en specifik frekvens – i Sverige och Europa är det 50 svängningar per sekund (Hertz) – för att fungera optimalt med alla elektriska apparater och maskiner. Om obalans uppstår, det vill säga om antalet svängningar avviker från det förväntade, kan det leda till skador på utrustning eller till och med avbrott i elnätet.

Hur batterier och solceller hjälper till
Batterier och solcellsanläggningar spelar en avgörande roll för att hålla frekvensen inom det tillåtna området. När det blir obalans i elnätet, kan batterierna reagera snabbt genom att antingen tillföra eller dra bort energi för att återställa balansen. Detta snabba agerande hjälper till att undvika potentiella skador och avbrott.

Sammanfattning: En hållbar inkomst och en balanserad elförsörjning
Med solceller och batteri kan du nu inte bara dra nytta av egenproducerad energi och spara pengar, utan också tjäna pengar varje månad genom att stödja elnätet. Genom att vara en del av frekvensbalanseringen kan du bidra till att lösa de utmaningar som elnätet står inför. Det är inte bara ekonomiskt lönsamt utan också ett steg mot en mer hållbar och pålitlig elförsörjning. Ta steget idag och låt ditt solcells- och batterisystem bli en superhjälte för både din plånbok och miljön!

Läs mer om solcellsbatterier