15 September 2023

5 Vanliga Misstag vid Installation av Solceller

Här är fem av de mest förekommande felen när man installerar solceller

  1. Otillräcklig takinspektion

Ett vanligt misstag är att inte noggrant inspektera taket innan installationen. Taket måste vara i gott skick och kunna ha solpanelerna under många år. Innan du installerar solceller är det viktigt att se till att taket är fritt från skador och att eventuella reparationer eller förstärkningar görs i förväg. Att installera solceller på ett dåligt underhållet tak kan leda till kostsamma problem i framtiden.

För att säkerställa att ditt tak är i tillräckligt bra skick för installation av solpaneler så utför Kopernicus alltid hembesök för att kontrollera just dina förutsättningar.

 

  1. Felaktig dimensionering av systemet

En av de mest kritiska aspekterna av solcellssystemet är dimensioneringen. Det är viktigt att rätt dimensionera ditt solcellssystem för att uppfylla dina energibehov, men även för att säkerställa att produkterna du får offererat fungerar väl tillsammans. Att antingen underskatta eller överskatta systemets kapacitet kan leda till ineffektivitet och extra kostnader. En professionell solcellskonsult kan hjälpa dig att bestämma den optimala storleken på ditt system.

Kopernicus låter alltid en utbildad projektör dimensionera din anläggning för att undvika att sådana problem ska uppstå, och varje enskilt dimensioneras enligt det som är mest fördelaktigt för dig som kund. 

 

  1. Felaktig placering av solpanelerna

Solpanelernas placering är avgörande för deras prestanda. Att installera dem på fel sätt kan minska systemets effektivitet avsevärt. Solpaneler bör vara riktade mot solen och inte skuggas av träd, byggnader eller andra hinder under dagen. En noggrann analys av takets exponering för solen är viktig för att optimera panelernas placering.

Likaså gällande denna punkt så utför Kopernicus utbildade solenergiprojektörer alltid skugganalyser för att säkerställa att dina paneler placeras på ett fördelaktigt sätt. 

 

  1. Ignorera rätt tillstånd och regler

Många missar att skaffa de nödvändiga tillstånden som krävs för att installera en solcellsanläggning. Detta kan medfölja att du t.ex. inte får driftsätta din anläggning eller att du inte får godkänt att försäkra din anläggning, eller i allra värsta fall inte får godkänt att ha kvar de installerade panelerna på taket. Innan du börjar installera solpaneler bör du kontrollera med din kommun, lokala myndigheter och försäkringsbolag för att säkerställa att du följer alla regler och krav.

Kopernicus inväntar alltid en godkänd föranmälan och eftersträvar att informera dig som kund om vilka regler och föreskrifter som kan påverka din installation, för att på så sätt säkerställa att din anläggning uppförs enligt alla yttre parternas godkännande. 

 

  1. Att välja felaktiga eller lågkvalitativa solcellskomponenter

Ett annat vanligt misstag är att välja billiga eller lågkvalitativa komponenter i ett försök att spara pengar. Detta kan bli dyrt i längden då de kan kräva mer underhåll och reparationskostnader. Det är viktigt att investera i högkvalitativa solpaneler, växelriktare och andra komponenter som är kända för sin pålitlighet och långa livslängd.

Kopernicus har en exklusiv åtkomst till ett europeiskt produktsortiment som kommer med branschens mest omfattande garantier, även när olyckan skulle vara framme så arbetar Kopernicus med leverantörer du kan lita på.

 

Sammanfattningsvis är installation av solceller en lönsam investering, men det är viktigt att undvika vanliga misstag som kan leda till problem och extra kostnader. Att utföra noggrann forskning, anlita professionella installatörer och följa bästa praxis är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik installation av solceller som kommer att gynna både din plånbok och miljön.

Läs mer

Allt du behöver veta om växelriktare

Här berättar vi lite mer i detalj om hur en växelriktare fungerar och växelriktaren spelar en central roll i hur du kan lagra solel från dina solceller.

5 anledningar varför du ska installera solcellspaneler på din fastighet 2024

Genom att installera solcellspaneler på din fastighet kan du dra nytta av både ekonomiska besparingar och miljöfördelar samtidigt som du ökar värdet på din fastighet och blir mer oberoende av traditionell energiförsörjning. Det är en investering med många fördelar för både din plånbok och planeten.

5 anledningar varför du bör investera i batteri till solceller 2024

Det finns många bra anledningar till varför du som fastighetsägare bör överväga att köpa ett batteri som komplement till dina solpaneler. Vi på Kopernicus ligger i framkant vad gäller batterier till solceller och har många nöjda kunder i ryggen. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer inför ett köp av solceller eller batteri.

Hur mycket kostar en solcellsanläggning 2024?

Världen fortsätter att omfamna solenergi som en viktig källa till hållbar och ren energi. I takt med att solcellstekniken utvecklas och blir mer tillgänglig för allmänheten blir det allt viktigare att förstå kostnaderna och de tillgängliga bidragen för att optimera investeringar i solenergi. Kopernicus, din långsiktiga partner i en solpanelsinstallation, presenterar denna omfattande guide för att hjälpa dig navigera genom solcellsanläggningens kostnader och bidrag.

Vill du veta mer?