22 May 2024

Allt du behöver veta om växelriktare

Vad är en växelriktare?

En växelriktare är en central komponent i ett solcellssystem, och dess huvuduppgift är att omvandla den likström (DC) som genereras av solcellerna till växelström (AC) som kan användas i ditt hem eller matas in i elnätet. Genom att konvertera likström till växelström kan du använda den producerade energin direkt i ditt hem, vilket minskar behovet av att köpa el från nätet och ökar ditt oberoende. 

Nedan berättar vi lite mer i detalj om hur en växelriktare fungerar och växelriktaren spelar en central roll i hur du kan lagra solel från dina solceller. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller boka in ett hembesök med en av våra säljare.

Hur fungerar en växelriktare?

1. Likström från solpaneler: 

Solpanelerna producerar likström när de utsätts för solljus. Denna likström varierar beroende på solens intensitet och vinkel samt andra faktorer som skuggning och temperatur. 

2. Ingång till växelriktaren

Den genererade likströmmen leds från solpanelerna till växelriktaren via kablar. 

3. Växelriktaren omvandlar DC till AC

Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström så att den kan användas i hushållet eller fastigheten.

4. Utsändning av växelström

Växelströmmen skickas sedan vidare från växelriktaren till hushållet där den används för att driva elektriska apparater. Överskottsenergi som inte används i hushållet kan skickas ut på elnätet. 

5. Övervakning och säkerhet 

Växelriktaren övervakar kontinuerligt systemets prestanda och säkerställer att alla parametrar ligger inom säkra och effektiva gränser. Den stänger av systemet automatiskt vid eventuella problem, såsom spänningsfel eller strömavbrott, för att skydda både systemet och elnätet. 

 

Det gör en växelriktare i en solcellsanläggning

Optimerat system eller icke-optimerat system? 

Beroende på vilka förutsättningar som finns på platsen där en solcellsanläggning ska installeras, samt vilken funktionalitet man önskar att solcellsanläggningen ska ha, så är ett optimerat, alternativ icke-optimerat system en grundläggande term. 

Kommer delar av din anläggning skuggas? Byggs anläggningen i många olika väderstreck? Önskar du individuell mätning på respektive panel? Om svaret är ja på dessa frågor kan ett optimerat system vara att rekommendera. Kopernicus har som rutin att alltid utforma lösningen utefter dina förutsättningar och behov.

 

Optimerad solcellsanläggning

Optimerare på modulnivå: 

Varje solpanel är utrustad med en effektoptimerare. Denna enhet övervakar och maximerar effekten från varje individuell solpanel. 

Maximal effektuttag

Optimerarna justerar kontinuerligt den optimala belastningen för varje panel, vilket gör att varje panel kan producera sin maximala möjliga energi oberoende av de andra panelerna. 

Hantera skuggning och olikheter

Optimerarna minskar effekterna av skuggning, smuts eller variationer mellan paneler. Om en panel påverkas negativt påverkar detta inte de andra panelernas prestanda. 

Övervakning

Systemet ger detaljerad övervakning på modulnivå, vilket gör att användaren kan se prestandadata för varje enskild panel och snabbt identifiera problem.

Icke-optimerad solcellsanläggning (utan effektoptimerare)

Lägre initial kostnad

Utan effektoptimerare är systemet enklare och billigare att installera, vilket innebär en lägre initial investering. 

Mindre komplexitet

Färre komponenter innebär att systemet är enklare att installera och underhålla. Det finns färre delar som kan gå sönder. 

Beprövad teknik

Icke-optimerade system har använts länge och deras prestanda och tillförlitlighet är välkända. 

Enkelt underhåll

Utan optimerare krävs det mindre specialkunskap för underhåll och reparationer, vilket kan förenkla serviceprocessen. 

Nöduttag för säker drift även under elavbrott

Vissa av de växelriktare vi erbjuder har inbyggda funktioner för ett nödströmsuttag, vilket gör det möjligt för ditt solcellssystem att fortsätta att fungera även när det allmänna elnätet är nere. 

Övervaka och styr din anläggning i realtid

Våra växelriktare är utrustade med övervakningsfunktioner som gör det möjligt för dig att fjärrövervaka ditt solcellssystems prestanda i realtid. Du kan enkelt övervaka energiproduktionen och upptäcka eventuella problem eller ineffektiviteter i systemet.

Vad är en hybridväxelriktare?

En hybridväxelriktare är en typ av växelriktare som kan hantera både solcellsproduktion och energilagring. Den kombinerar funktionerna hos en traditionell växelriktare (som omvandlar likström från solpaneler till växelström för hushållsbruk) och en batteriladdare (som hanterar laddning och urladdning av batterier). 

Är man inte intresserad av att komplettera sina solceller med batteri eller laddbox till bilen är detta en billigare väg att gå utan att tumma på kvalité. 

Har du fler frågor om växelriktare?

Vi på Kopernicus har varit i branschen sedan 2012 och har många projekt bakom oss. Vi hjälper villahushåll, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag med att bli mer energieffektiva med solel.

Här kan du läsa mer om solceller till villa

Här kan du läsa mer om våra solcellsbatterier

 

Läs mer

5 anledningar varför du ska installera solcellspaneler på din fastighet 2024

Genom att installera solcellspaneler på din fastighet kan du dra nytta av både ekonomiska besparingar och miljöfördelar samtidigt som du ökar värdet på din fastighet och blir mer oberoende av traditionell energiförsörjning. Det är en investering med många fördelar för både din plånbok och planeten.

5 anledningar varför du bör investera i batteri till solceller 2024

Det finns många bra anledningar till varför du som fastighetsägare bör överväga att köpa ett batteri som komplement till dina solpaneler. Vi på Kopernicus ligger i framkant vad gäller batterier till solceller och har många nöjda kunder i ryggen. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer inför ett köp av solceller eller batteri.

Hur mycket kostar en solcellsanläggning 2024?

Världen fortsätter att omfamna solenergi som en viktig källa till hållbar och ren energi. I takt med att solcellstekniken utvecklas och blir mer tillgänglig för allmänheten blir det allt viktigare att förstå kostnaderna och de tillgängliga bidragen för att optimera investeringar i solenergi. Kopernicus, din långsiktiga partner i en solpanelsinstallation, presenterar denna omfattande guide för att hjälpa dig navigera genom solcellsanläggningens kostnader och bidrag.

5 Vanliga Misstag vid Installation av Solceller

Solenergi har blivit allt mer populärt som en miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig energikälla. Installation av solceller på ditt hem eller företag kan hjälpa dig att spara pengar på din elräkning och minska din koldioxidavtryck. Men innan du hoppar in i solcellsvärlden är det viktigt att vara medveten om de vanliga misstag som många gör vid installationen.

Vill du veta mer?