01 January 2024

Hur mycket kostar en solcellsanläggning 2024?

Världen fortsätter att omfamna solenergi som en viktig källa till hållbar och ren energi. I takt med att solcellstekniken utvecklas och blir mer tillgänglig för allmänheten blir det allt viktigare att förstå kostnaderna och de tillgängliga bidragen för att optimera investeringar i solenergi. Kopernicus, din pålitliga partner för kunskap och innovation, presenterar denna omfattande guide för att hjälpa dig navigera genom solcellsanläggningens kostnader och bidrag.

Kostnader för Solcellsanläggningar

Att investera i en solcellsanläggning är en investering för framtiden, men det är viktigt att förstå de initiala kostnaderna. De faktorer som påverkar kostnaden för en solcellsanläggning inkluderar:

1. Anläggningsstorlek

Storleken på din solcellsanläggning påverkar naturligtvis den totala kostnaden. Ju större anläggning du behöver, desto högre blir kostnaden.

2. Kvalitet på utrustning

Kvaliteten på solpaneler, växelriktare och andra komponenter påverkar också kostnaden. Att välja högkvalitativa komponenter kan öka de initiala kostnaderna men  ger dig som kund en bättre prestanda och hållbarhet på lång sikt.

3. Installation och arbetskraftskostnader

Installationen av solcellsanläggningen kräver professionell expertis och arbetskraft, vilket också påverkar de totala kostnaderna. Det är viktigt att anlita pålitliga och erfarna installatörer för att säkerställa en korrekt installation. Kopernicus certifierar våra montörer för att vi ska kunna hålla högsta standar på våra installationer och se till att våra kunder kan vara trygga i en av de viktigaste delarna av hela processen.

4. Tillstånd och försäkringar

Att få tillstånd för installationen och säkra lämpliga försäkringar kan också innebära vissa kostnader som bör beaktas.

Bidrag och Incitament

För att underlätta övergången till solenergi och främja hållbara energilösningar erbjuds du i Sverige skattesubventioner om du är privatperson.

Skattesubvention på en solcellsanläggning

På en Solcellsanläggning får du idag en skattesubvention på 19,4% på hela investeringen.

Skattesubvention på en batterianläggning

På en Batterianläggning får du idag en skattesubvention på 48,5% på hela investeringen.

Skattereduktionen för solceller kan uppgå till 50 000 kronor per person och år. Denna summa beror på din totala skattebetalning under året samt eventuella andra avdrag du gjort.

För att vara berättigad till skattereduktionen måste installationen av solcellerna vara kopplad till din eller dina föräldrars bostad. Dessutom måste ägandet av bostaden vara registrerat i ditt eller dina föräldrars namn. Installationen måste vara för ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt ägd av den person som ansöker om skattereduktionen. Det kan också gälla en byggnad under uppbyggnad som ägs av den personen och som, när den är färdig, kommer att vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Om du har ytterligare frågor om det nya gröna avdraget för solceller, finner du mer svar på skatteverkets hemsida. 

Finanseringsalternativ 

Tillsammans erbjuder nu Kopernicus och Wasa Kredit dig en trygg och flexibel finansiering. Du betalar ett mindre belopp varje månad istället för att betala allt på en gång. Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen.

Så funkar det:
Prata med oss så kan vi gå igenom vilket upplägg som passar dig bäst. Vid ansökan om kredit eller lån görs en sedvanlig kreditbedömning.
• Du får svar om finansiering direkt.
• Full koll i Wasa Kredit-appen.
• Amortera eller betala in hela din skuld utan extra kostnad.
• Ingen säkerhet behövs.

Återbetalningstid

Solcellsåterbetalningstiden är den period det tar för dig innan dina intäkter har återbetalat din ursprungliga investering, och du börjar tjäna pengar på din investering. För att förtydliga, vid installationen investerar du initialt i solceller. Men tack vare de obefintliga löpande kostnaderna för att producera egen solel – till skillnad från att köpa el från elnätet – sparar du pengar varje månad. Och använder man ovan finanseringsmetod kommer du återbetala din investering med delar av din intjäning från dag 1.

Din specifika återbetalningstid beror på flera faktorer. Det inkluderar storleken på din anläggning, de aktuella elpriserna, din produktionsnivå, om du säljer överskottsel och om du drar nytta av skattereduktionen för grön teknik för att sänka den initiala investeringskostnaden. Generellt sett tenderar större solcellsanläggningar att ha kortare återbetalningstider.

Solcellsåterbetalningstiden har varierat från så lite som fem år för vissa anläggningar, men det är vanligt att den ligger mellan 8 och 10 år. Det är en investering med långsiktiga fördelar både för miljön och för din plånbok.

Läs mer

Vill du veta mer?