15 April 2020

200 extra miljoner i extra solcellstöd

Det var både glädjande och väntat att regeringen i samband med vårbudgeten valt att skjuta till extra pengar till investeringar för att investera i solceller. Nu skjuter regeringen till ytterligare 200 miljoner i samband med vårbudgeten och det sammanlagda stödet uppgår nu till drygt 1 miljard kronor för 2020. En summa som man beräknar skall räcka till alla som söker bidrag under 2020.

Funderar man på att investera i solceller, bör man passa på, då det även står i Länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.Installationen måste allra senast vara slutförd den 31 december 2020, för att du eller ditt företag ska kunna få stödet utbetalt. Så boka redan nu in ditt hembesök och säkerställ att din solcellsanläggning är installerad och klar innan årsskiftet.

Investeringsstödet för solceller infördes 2009, men har tagit riktig fart först på senare år. I fjol installerades nästan 19 000 nya nätanslutna anläggningar till totalt 44 000 stycken, enligt statistik från Energimyndigheten. Den installerade effekten ökade med 70 procent till närmare 700 MW.


.