26 January 2024

Skattereduktion och stödtjänster vid batteriinstallation – det här gäller

SENASTE BESLUTET IFRÅN SKATTEVERKET

Skatteverket har nyligen utfärdat ett ställningstagande som klargör reglerna för skattereduktion för grön teknik i samband med installation av batterier. Enligt ställningstagandet ges privatpersoner endast möjlighet till en betydande skattereduktion för arbete och material vid installation av batterier, förutsatt att dessa uteslutande eller nästan uteslutande används för att lagra egenproducerad el. Detta betyder att man inte har möjlighet att få både grön teknik och vara ansluten till en stödtjänst så som Checkwatt.

I enlighet med inkomstskattelagen ska batterier som är kopplade till anläggningar för egenproduktion av förnybar el bidra till att lagra den egenproducerade elenergin för senare användning. Detta ställningstagande syftar till att möjliggöra för hushållen att öka användningen av egenproducerad elenergi inom fastigheten och därmed minska beroendet av extern el.

Viktiga Aspekter av Skatteverkets Ställningstagande:

       1. Egenskaper hos Batteriet:
Batteriet ska användas "uteslutande eller så gott som uteslutande" för att lagra egenproducerad el.
Detta förtydligar vilka villkor som måste uppfyllas för att kvalificera sig för skattereduktion.

        2. Skattereduktionens Omfattning
Privatpersoner kan få upp till 50 procent skattereduktion av kostnaderna för arbete och material vid installation av batterier

        3. Användning för Hushållets Eget Bruk
Skatteverket betonar att skattereduktionen endast gäller om batteriet används för att lagra egenproducerad el för hushållets eget bruk.

Ställningstagandet tillämpas på preliminär skattereduktion som begärs för inkomståret 2024 och därefter. Det är därför viktigt för privatpersoner och företag inom solcellsbranschen att vara medvetna om dessa regler vid planering och installation av solcellssystem med batterilagring.

Slutsats:
Man har alltså som privatperson inte möjligheten att ta del av den gröna teknik och samtidigt vara ansluten till en stödtjänst, då man endast är berättigad till bidraget om batteriet används för att lagra egenproducerad el för hushållets eget bruk. Man behöver därför som kund ta ställning till om man antingen vill ta del av den gröna tekniken, eller om man vill koppla upp sig till en stödtjänst med sin batterianläggning.