13 March 2024

Europaparlamentet antar historisk EU-standard för solenergi

Europaparlamentet antar historisk EU-standard för solenergi

I denna veckan, tisdagen den 13 mars 2024, markerades en milstolpe i EU:s strävan efter att främja förnybar energi. Europaparlamentet antog formellt den EU-gemensamma solstandarden inom ramen för den europeiska direktivet om byggnaders prestanda. Denna banbrytande lagstiftning kräver att solenergiintegrering blir en central del av byggnadsarbeten över hela EU. Genom detta beslut kommer solceller att vara obligatoriska på både nya och befintliga byggnader, med början från 2026 och successivt införande enligt en fastställd tidsplan.

Den godkända standarden innebär att solcellinstallationer kommer att vara ett krav för alla nya kommersiella och offentliga byggnader senast 2026, samt för befintliga byggnader som genomgår relevanta renoveringar senast 2027. För bostadsbyggnader införs kravet senast 2029, medan befintliga offentliga byggnader måste följa standarden senast 2030.

Jan Osenberg, Senior Policy Advisor vid SolarPower Europe, uttryckte sin entusiasm över dagens beslut: "Genom att anta den EU-gemensamma solstandarden har Europaparlamentet tagit ett avgörande steg mot att påskynda övergången till förnybar energi. Denna standard kommer inte bara att förse oss med renare och mer hållbar energi, utan också sätta kraften i medborgarnas händer genom att integrera energiproduktion nära där vi använder den - i våra hem, arbetsplatser och offentliga byggnader."

Med detta steg framåt understryks EU:s åtagande att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. Genom att ställa krav på solenergiinstallationer i byggsektorn bidrar EU till att minska beroendet av fossila bränslen och främjar en mer decentraliserad och resilient energiförsörjning.

Den EU-gemensamma solstandarden representerar en viktig milstolpe mot ett mer hållbart och energieffektivt Europa och öppnar nya möjligheter för tillväxt och innovation inom solenergisektorn. Med denna standard kommer solen att spela en allt viktigare roll i att driva vår framtid.