04 April 2024

Mer än 200 000 svenska hushåll erhöll grön teknik under 2023

Solenergi är fortfarande på god väg att bli världens största energikälla. 2022 markerade ett exceptionellt år när det gäller efterfrågan, vilket avspeglades i installationsstatistiken under 2023. Under 2024 rör sig marknaden mot en mer stabiliserad och normal tillväxttakt även om det fortsätter att vara en växande energikälla globalt. 

 

Det gröna avdraget infördes år 2021 av den tidigare regeringen för att främja användningen av grön teknologi. Den omfattar installation av solsystem, batterier och laddboxar för privatpersoner på egna villor eller fritidshus. Intresset för det gröna avdraget har stadigt ökat sedan dess införande, och nådde sin topp under 2023. 

År 2023 erhöll mer än 200 000 svenska hushåll en skatterabatt för att ha installerat gröna teknologier. Den samlade investeringen för privatpersoner uppgick till 22 miljarder kronor, en ökning med 80% (12 miljarder kronor), jämfört med 2022.

Ökningen berodde till stor del på den instabila internationella situationen året innan som drev energipriserna i höjden. Halland  var den region där invånarna i högst grad utnyttjade det gröna avdraget under 2023 sett till befolkning, med Kalmar tätt därefter. Dessa siffror presenteras av Svensk Solenergi, som sammanställt data från Skatteverket.

"Det gröna skatteavdraget är en välkommen åtgärd som ökar hushållens motståndskraft mot energistörningar". Det är glädjande att svenska hushåll har investerat i den gröna omställningen och därigenom rustat sig för framtida kriser" säger Anna Werner, VD för Svensk Solenergi. 

Statistiken visar tydligt att svenska hushåll är engagerade i den gröna omställningen och fortsatt kommer att bidra till tillväxt och investeringar inom området. 

 

 

Källa: https://www.pveurope.eu/financing/financing-sweden-green-tax-credit-reaches-its-peak