01 September 2019

Att köpa billiga Solceller

Bra att tänka på tycker Martin, Anneli och Ida

Kopernicus har under 10 år följt utvecklingen i den snabbväxande solcellsbranschen och noterar att det senaste året har det tillkommit många nya aktörer som utlovar låga priser med hög kvalitet och långa garantitider på både produkter och installationer. Den ekvationen medför stora risker att inte gå ihop både för dig som kund och för din leverantör. Kopernicus har och kommer alltid att erbjuda marknadsledande solcellsanläggningar med fokus på kvalitet, både gällande produktionsberäkningar, produkter och utförda installationer. Allt för att vi, och våra kunder ska känna sig trygga med investeringen.

I en snabbväxande bransch är det naturlig att många ser möjligheten att tjäna snabba pengar utan att direkt ha långsiktigheten och kunskapen att utföra arbetet. Tyvärr kommer många kunder framöver uppleva att det har fuskats medvetet eller omedvetet i offertinformation vad gäller produktionsberäkningar, lönsamhetskalkyler, produktgarantier och kvalitetskontroller, men även under montering och installation. 

Att investera i en solcellsanläggning är en stor investering med fokus på trygghet och långsiktighet. Kopernicus förstår hur frestande det kan vara för kunder att köpa "billiga" solcellsanläggningar med tanke på att det är komplext och svårt att kontrollera vad man egentligt köper. Vår erfarenhet är att billiga solcellsanläggningar i slutändan riskerar att kosta kunden mycket pengar. 

Tydliga tecken på detta är felaktiga prognoser på  produktionsberäkningar och återbetalningstider på uppemot 20 – 25% i kundernas offerter, självklart ser det mer intressant ut att köpa en solcellsanläggning med kort återbetalningstid och hög prognostiserad el produktion. Ett exempel är när säljare/aktörer i branschen helt utan utbildning och erfarenhet själva utför komplicerade offert, design och produktionsberäkningar på din solcellsanläggning. 

Ett tredje exempel är när aktörer lägger ut referensbilder på sina hemsidor och sociala medier där montaget är felaktigt utfört, t ex är fallskyddet bristande och felaktiga elinstallationer som medför stor brandrisk. 

Självklart blir det billigare om man köper solceller och växelriktare från de billigaste tillverkarna, det medför risker för bristfälligt kvalitet på produkter och montagematerialet. Och följer  man inte regler för arbetsmiljö och säkerhet så riskerar man personskador och montörernas liv. Det är något som Kopernicus aldrig kommer kompromissa med. Kopernicus skal bidra till att utveckla en bransch med hög kompetens, transparens och god värdegrund med respekt för både kunder och medarbetare. 

När du köper en solcellsanläggning bör du fundera på;

  • Hur vet du att din leverantör använder och installerar de solcellspaneler du har köpt?
  • Kan du se någon skillnad på solcellspaneler med hög eller låg kvalitet?
  • Det fuskas med långa produktgarantier! Hur vet du vem som står bakom garantierna och vad som faktisk gäller? 
  • Hur vet du om solcellsanläggning är installerad korrekt för förhållanden i Sverige.
  • Hur vet du om din solcellsinstallation är godkänt av ditt försäkringsbolag ? 
  • Har du kontrollerad om din leverantör har utfört vind och snölastberäkningar ? 
  • Hur vet du att din leverantör har utfört korrekta produktion och lönsamhetsberäkningar? 
  • Hur vet du att återbetalningstiden i offerten stämmer ?

Många pratar om pris på en solcellsanläggning per kilowatt som baseras på panelernas Topp Effekt enligt leverantörernas garantier. Här uppmanar Kopernicus alla att tänka om och jämföra Pris mot faktisk beräknat produktion och livslängd.