09 January 2024

Nya riktlinjer för Grön Teknik vid installation av solcellsbatteri

Vid årsskiftet genomförde Skatteverket en betydande uppdatering av sina riktlinjer för att ansöka om skattereduktionen Grön Teknik i samband med installation av solcellsbatterier. Dessa nya riktlinjer inför en mer restriktiv tolkning av kriterierna för att kvalificera sig för Grön Teknik, vilket nu kräver att batteriet enbart används för eget bruk. Det är viktigt att vara medveten om att regelöverträdelser kan leda till återbetalningsskyldighet för tidigare beviljade skattereduktioner. Därför är det av yttersta vikt att köpare av solcellsbatterier är väl informerade om den aktuella situationen.

De nya riktlinjerna från Skatteverket har skapat osäkerhet kring deras tolkning och tillämpning. För närvarande pågår diskussioner mellan branschorganisationen Svensk Solenergi, stödtjänstaktören CheckWatt och Skatteverket i syfte att klargöra hur de nya föreskrifterna ska tolkas. I en pressrelease från CheckWatt, uttryckte Dan-Eric Archer, VD för CheckWatt, följande:

"De nya riktlinjerna väcker frågor om det är tillåtet att använda batteriet som backup vid strömavbrott eller för att jämna ut effekttoppar. CheckWatts batterihanteringssystem kan anpassa sig till gällande regler, oavsett vad de är, så länge de är klara. Det är av största vikt att skatteregler inte hindrar optimal användning av batterierna för tjänster som gynnar både elsystemet och batteriägarna."

Anna Werner, VD för Svensk Solenergi, betonade i ett pressmeddelande:

"Skatteverket måste omedelbart ompröva sin tolkning, och regeringen måste säkerställa att energiomställningen inte äventyras på grund av felaktiga tolkningar."

Det är viktigt att notera att Skatteverkets senaste tolkning inte bygger på en ny lag utan är en ny tolkning av befintlig lagstiftning. Vi, tillsammans med Svensk Solenergi och CheckWatt, anser att denna tolkning bör ses över, och vi förväntar oss att Skatteverket kommer att korrigera tolkningen inom en snar framtid. Under tiden måste vi följa de senaste riktlinjerna från Skatteverket. Vi på Kopernicus har inte möjlighet att ändra eller påverka Skatteverkets beslut, förutom genom dialog.

Vi strävar efter att hålla våra kunder väl informerade om den aktuella situationen. Här är två alternativ som vi rekommenderar våra kunder att överväga:

Alternativ 1: Kunder kan installera en solcellsanläggning och utnyttja skattereduktionen Grön Teknik, samtidigt som de installerar en batterianläggning utan skattereduktionen Grön Teknik. Detta ger möjlighet att direkt ansluta batteriet till CheckWatt/stödtjänster och dra nytta av dess förmåner. Om Skatteverket senare utfärdar nya riktlinjer kan Grön Teknik-avdraget retroaktivt ansökas, under förutsättning att ansökan görs inom samma kalenderår och att kunden ägde fastigheten vid fakturatillfället.

Alternativ 2: Kunder kan installera både solcellsanläggning och batterianläggning och utnyttja skattereduktionen Grön Teknik. De kan dock avvakta med att ansluta batteriet till CheckWatt/stödtjänster tills Skatteverket ger tydligare besked. Batteriet kan under tiden användas för eget bruk och enkelt anpassas för användning med CheckWatt/stödtjänster om det blir aktuellt i framtiden.

Om du vill ha mer information om möjligheterna med en CheckWatt-installerad batterianläggning eller diskutera de senaste uppdateringarna med en av våra ansvariga säljare, hittar du deras kontaktinformation på vår Kontaktsida. Kopernicus är engagerat i att hålla våra kunder och intressenter informerade om de senaste utvecklingarna inom branschen och kommer att fortsätta att hålla sig uppdaterade om de senaste besluten i denna fråga.