01 December 2020

Investera i Grön teknik och få 14,55% avdrag

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik.

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. 

- Grön Teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. 

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. 

Skattereduktionen för Grön Teknik ges för:

  • 15% för installation av solceller för arbete och material(14,55% av köpets totala kostnad)
  • 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50% för installation av laddningspunkter till elfordon. 

Skattereduktionen för Grön Teknik ges för:

  • 15 procent för installation av solceller på arbete och material(14,55% av köpets totala kostnad)
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Detta gäller:

- ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktionen.

- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktionen.

- en byggnad under uppbyggnad som ägs av dig som begär skattereduktionen och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

Och på Svensk Solenergi för information kring schablonberäkningen på 14,55%: 
https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2021/schablonen-foer-groent-avdrag-aer-klar