03 August 2020

I en reklamationsvåg står Kopernicus trygga

Felaktiga solcellsinstallationer kan i värsta fall orsaka bränder, ljusbågar eller strömförande delar.

En stor andel solcellsanläggningar är felaktiga monterade – eller dålig monterad med allvarliga brister. – Visst har det blivit bättre. Men de flesta solcellsanläggningar är fortfarande riktigt dålig monterade enligt Länsförsäkringar. Fel i solcellsanläggningar byggs in för att leverantören saknar kunskap och att kontrollen av solcellsanläggningar sker först när försäkringsbolaget kommer på besök. Kopernicus varnar kunder för att köpa en solcellsanläggning från oseriösa bolag då felen kommer att uppdagas och ställa till problem först flera åt efter installationen.

Kopernicus noterar att det startat upp solcellsgrupper på sociala media! Ett vanligt scenario börjar med att en köpare postar bilder på sin villa där hans solcellsanläggning precis blivit ansluten till nätet. ”Men hur tänkte du med den lösa kabeln som hänger från taket”, undrar någon? Sen brakar stormen av kommentarer lös med ifrågasättanden, idiotförklaringar och ett och annat mothugg från kunden som själv försvarar sitt beslut och tycker att han ska stå på sig. Stämningen växlar snabbt från ”kolla vad fint det blev” till motvilliga erkännanden om att ”jag tänkte inte på det” och kunden upptäcker att han har anlitat ett oseriöst företag med bristande kunskap om vad som gäller.

Istället för sköna likes får kunden veta att han riskerar att bränna ner villan, vattenläckage från taket, eller att anläggningen snart kommer att fallera. Men hur hamnade kunden här? För även om kunden är fiktiv så sker den här sortens diskussion ofta. Kopernicus noterar att både kunden som har köpt, och råden från medlemmarna på Facebooks solcellsforum visar på bristande kunskap som visar att väldig många inte har kunskap om vad som faktisk gäller. För att köpa en solcellsanläggning måste du vara säker på att du anlitar ett seriöst företag. Kopernicus pekar på flera förklaringar till situationen i vårt exempel ovan – köpare som tror att de fått kvalitetsanläggning med korrekt installation, men som döms ut direkt av ett proffs.

Garantivillkoren är ihåliga samtidig som installatörer lämnar 8 - 10 olika garantier på en och samma installation? Hur kan du som kund jämföra och förstå alla dessa garantier? Hur kan du som kund ta ställning till vilka villkor som ligger bakom alla dessa garantier? Hur vet du som kund att din solcellsinstallatör kan stå bakom alla dessa garantier? Priset på solcellsanläggningen, Solcellsbidrag och prispress är alla delar i den ekonomiska kalkyl som får många att ta ett investeringsbeslut. Många räknar med att anläggningen måste hålla minst 10 år innan den blir lönsam. Med 25-års effektgaranti är det inget problem, Eller ? Vem betalar notan om panelerna går sönder efter 12 år ? 

Exempel på brister vid installation av en solcellsanläggning
Felaktiga solcellsinstallationer kan i värsta fall orsaka bränder, ljusbågar eller strömförande delar. Här är några klassiska exempel på brister:

 • Kablar som kläms mellan takpannor.
 • Kablar som viks runt vass plåt.
 • Kablar som dras över taknocken.
 • Kablar som hänger lösa
 • Felaktig takgenomföring.
 • Oskyddade kablar som råttor kan kalasa på.
 • Växelriktare som placeras i dammiga lador.
 • Tak med för dålig bärighet där det saknas vind och snölastberäkningar
 • Saknas ursprungsgarantier från tillverkaren.
 • Krav på optimerare vid fel tillfällen
 • Oklara garantier och villkor
 • Effektgaranti förväxlas med produktgaranti 
 • Saknas behörig elinstallatör under installationen 

.