Huscentrum i Falkenberg satsar på förnybar energi

Huscentrum i Falkenberg erbjuder fantastiska möjligheter för dig som företagare. Under ett och samma tak finns en co-workingyta på 6 000 kreativa och inspirerande kvadratmeter. Här kan du hyra kontor, förvaring eller använda ytorna för konferens. Hållbarheten är viktig för Huscentrum i Falkenberg och kombinationen bergvärme och solenergi värmer både hyresgäster och hjärtan. 

 

 

Solcellsanläggning:
Företag, Huscentrum
884 st Solarwatt vision paneler
303 kW/år
260 000 kWh/år

 

Richard Jonssons bästa tips till dig som funderar på solceller:

  1. Jämför drifts- och produktionsgarantin
  2. Se till att produktionskalkylerna inte är i överkant
  3. Vänta inte om du har ekonomisk möjlighet!

 

case-hstd-fbg-19.jpg

Solenergi och bergvärme skapar värme på flera sätt

Richard Jonsson, grundare och VD på Huscentrum, berättar att man började kika på alternativa energilösningar i och med att energimarknaden började kännas instabil men också för att solenergi går i linje med företagets hållbarhetspolicy. 
- "Vi värmer upp fastigheten med bergvärme, och genom att kombinera bergvärme med solenergi skapar vi ett hållbart system som minskar beroendet av externa energikällor. På köpet får vi såväl minskade energikostnader som minskad miljöpåverkan- något som känns väldigt bra. "

 

 

Val av leverantör genom referenser


Richard Jonsson berättar att de letade efter en pålitlig leverantör med goda referenser och valet föll därför på Kopernicus.
- "Deras produktionskalkyler var konkurrenskraftiga, och det sammantaget med intrycket vi fick från besöket gjorde valet enkelt. Att investera i en solcellsanläggning är för oss en långsiktig investering och därmed är det viktigt med en partner som har lång erfarenhet och förväntas finnas kvar i framtiden."

 

Val av leverantör
case-hstd-fbg-20.jpg

Richard och kollegorna följer energimängden som produceras

Solpanelerna på fastigheten har monterats i två etapper och totalt har hela 884 paneler monterats på takytan.
- "Genom att följa informationen som appen ger oss får vi både insikt och kontroll över energimängden som produceras genom våra solpaneler. Vi får möjlighet att optimera användningen av solenergi för att maximera kostnadsbesparingar men också för att se hur vår miljöpåverkan förbättras," berättar Richard.