En årsförbrukning av elektricitet, tack solen!

Lever man i Halland så lever man nära natur och vatten. Vattendrag och åar är kända för sitt laxfiske, du kan vandra i nästan 200 naturreservat och jordbruket är en viktig del av ekonomin. I denna vackra trakt av sydvästra Sverige hittar vi TransportCentralen, med anläggningar i Halmstad och Falkenberg. Företaget grundades 1940 och består av en sammanslutning av 70 stora och små åkerier och entreprenadföretag. Tillsammans erbjuder man samordnade tjänster för företag och privatpersoner. 

Solcellsanläggning:

Företag, TransportCentralen
616 st Solarwatt paneler
206,36 kW/år
184 221 kWh

Lars Quanders bästa tips till dig som funderar på solceller:

  1. Ta gärna in en extern konsult/sakkunnig innan arbetet påbörjas så görs viktiga förstudier som t.ex. skugganalyser och livscykelkostnadskalkyler. 
  2. När du tar in offerter från flera, se till att alla är etablerade företag med historia och kompetens. 
  3. Tänk på att fastigheten behöver vara lämpad för solenergi. Det kan hända att du behöver göra förändringar rent tekniskt för att kunna placera solceller på taket. Detta är något som både Kopernicus och en extern konsult kan hjälpa till med. 
Case Hstd Fbg 5

TransportCentralen har en uttalad hållbarhetsfilosofi

Under våren 2020 försågs anläggningen i Halmstad med 616 solpaneler. Vi fick en pratstund med Lars Quander, VD för TransportCentralen. Han förklarar att hållbarhetsfilosofin är viktig för bolaget och att den har en framskjuten position för hela nätverket av ingående företag. På frågan om varför de bestämde sig för att investera i solcellsanläggningen är svaret att de ville ha en fossilfri uppvärmning. 

- "Fastigheten i Halmstad värmdes tidigare upp av gas och det är något som strider mot hållbarhetsfilosofin. Vi arbetar aktivt för att vara ett hållbart företag i så många avseenden som möjligt. Vi funderade först på att ansluta oss till fjärrvärme men eftersom den i Halmstad till stor del producerades med hjälp av avfall och fossila bränslen valde vi bort det alternativet. Istället valde vi ett system som kombinerar bergvärme och värmepump. Under vår- och sommarmånaderna tar vår egenproducerade solenergi över elproduktionen. Faktum är att våra dryga 600 solpaneler producerar ungefär 200 kW vilket motsvarar en årsförbrukning av el för oss."

Lars berättar att företagets tjänstebilar laddas med hjälp av elen som solpanelerna producerar. Detsamma gäller truckarna som alla är eldrivna. Maskinparken och företagets tunga fordon drivs till 60 procent av det förnybara bränslet HVO och man utbildar såväl chaufförer som maskinister i bland annat eco-driving. 

 

 

Case Hstd Fbg 3

Att anlita fel solcellsleverantör kan bli kostsamt


I samtalet med Lars framkommer att anläggningen i Falkenberg också håller på att förses med solpaneler. Här värms fastigheten redan upp av bergvärme och ett tidigt försök med solpaneler har gjorts men det blev mer eller mindre ett fiasko. 
-" Vi lärde oss den dyra vägen kan man säga. Vi hade lite för bråttom och gjorde inte en ordentlig bakgrundskontroll. Vi anlitade ett nystart företag som varken hade, visade det sig, kompetens eller framtid. Företaget fanns inte kvar dryga året senare och Kopernicus har fått rätta till det som inte fungerade samt bygga ut solcellsanläggningen. Så slutet gott, allting gott."

 

 

 

 

Allt drivs med Solel

Kopernicus levererade en hållbar lösning

För Stefan var det en trygghet att Kopernicus har funnits på marknaden ett tag. De var pålitliga, lyhörda och kom med flera olika förslag och lösningar för att solen skulle bidra med så mycket energi som möjligt. 
"-Maskinhallen ligger inte i direkt söderläge så Kopernicus kom med idén att utnyttja båda sidorna av taket. På så vis kunde solen leverera fler soltimmar och taket täckte in både soluppgång och solnedgång."
Särskilt nöjd är Stefan med den nyckelfärdiga lösningen inklusive montage som Kopernicus erbjöd. Stefan säger att han är väldigt nöjd med sin investering och att vara framtidssäkrad hur än elpriserna kommer att utveckla sig framöver.